Risa AS bygger neste strekning av Bussveien på Gausel - Rogaland fylkeskommune

Risa AS bygger neste strekning av Bussveien på Gausel

Klikk for stort bildeHer ved Gausel stasjon blir det midtstilt bussvei i november 2022.Risa vant konkurransen om å prosjektere og bygge neste del av Bussveien på Gausel, mellom Gausel stasjon og Nådlandsbråtet. Strekningen skal være ferdig i november 2022.

Kontrakten er en såkalt totalentreprise, der Risa AS har med seg Multiconsult som rådgiver. Tildelingskriteriene i konkurransen var vektet med 60% pris og 40% kvalitet, der Risa leverte et tilbud på i underkant 167 millioner kroner.

– Entreprenøren viser en god forståelse og plan for oppgaven de skal løse, gode systemer for samhandling mellom rådgiver og entreprenør og et høyt fokus på ytre miljø, sier prosjektleder i Bussveien, Åsne Nord-Varhaug.

Midtstilt bussvei

Strekningen det gjelder er cirka 900 meter, mellom Gausel stasjon og Nådlandsbråtet, rett etter innkjøringen til Gamle Forusvei.

Entreprenøren skal bygge midtstilt bussvei, oppgradere gang- og sykkeltilbudet og lage to busstasjoner på strekningen.

– I tillegg til å bygge selve Bussveien skal entreprenøren også lage to nye underganger, én ved Gausel stasjon, og én ved Nådlandsbråtet, forteller Nord-Varhaug.

Klikk for stort bildeDenne undergangen ved Gausel stasjon blir lengre og lysere. 

Trenger tid før bygging

Ettersom strekningen er tildelt som totalentreprise betyr det at entreprenøren må prosjektere arbeidet, noe som blant annet innebærer å lage byggetegninger før byggingen kan starte.

– Folk kan likevel se aktivitet i området allerede i høst, forteller prosjektlederen.

Se blå felt under for kontaktinformasjon

  • Prosjektleder Åsne Nord-Varhaug
  • Overordnet/alle strekninger i Bussveien: seksjonsleder Harald Bøhn
Til toppen