Høringssvar om ny båt- og ferjenøkkel er levert - Rogaland fylkeskommune

Høringssvar om ny båt- og ferjenøkkel er levert

Hurtigbåt fra Kolumbus - Klikk for stort bildeHurtigbåten som går til Røvær. Bildet er et arkivfoto og kan ikke knyttes til saken. Forslag om kraftige kutt i hurtigbåttilbudet ble konsekvensen av at Rogaland etter 2018 har fått 80-90 millioner kroner mindre fra staten. En ny fordelingsnøkkel kan nå bli lagt fram for Stortinget.

Et forslag om endringer i båt- og ferjenøkkelen i inntektssystemet for fylkeskommunene, ble i slutten av januar sendt på høring av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Vårt høringssvar ble levert innen fristen 19. mars.

Rogaland fylkeskommune sitt høringssvar til forslag til ny båt- og ferjenøkkel.

Departementet skal nå vurdere alle høringsinnspill og vil ta endelig stilling til om forslaget til ny nøkkel skal legges fram for Stortinget.

Dette skal inngå i kommuneproposisjonen for 2022. I Kommuneproposisjonen får fylkeskommunene presentert det økonomiske opplegget for det kommende året. Den blir lagt fram 11. mai 2021.

 

Dette er saken

  • I 2018 kom en nye kostnadsnøkkel for ferjer og hurtigbåter. I den har lengden på kystlinjen fått en særlig viktig rolle. Dette har slått ufordelaktig ut for fylker som Rogaland og Nordland.
     
  • Som en følge av dette vedtok flertallspartiene i fylkestinget i desember 2020, å kutte 40 millioner kroner i hurtigbåttilbudet i Rogaland. Dette vil spesielt ramme Ryfylke. De kraftige kuttene har skapt store reaksjoner lokalt.
     
  • I det nye forslaget fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, vil Rogaland få 17,6 millioner kroner ekstra til hurtigbåtene. Utfallet av høringen er usikkert, men et resultat i tråd med forslaget fra KMD dekker bare en liten del av inntektsbortfallet.
Til toppen