Begynner å bygge neste etappe av Bussveien mellom Stavanger og Sandnes - Rogaland fylkeskommune

Begynner å bygge neste etappe av Bussveien mellom Stavanger og Sandnes

Riving av hus langs fylkesveien. Huset er i dag ferdig revet.  - Klikk for stort bildeRiving av hus langs fylkesveien. Huset er i dag ferdig revet. Denne uken begynner Risa med anleggsarbeidet på bussvei-strekningen Gausel stasjon–Nådlandsbråtet.

- Samarbeidet med entreprenøren har fungert veldig bra i prosjekteringsfasen, nå ser vi frem til å starte på neste fase i prosjektet. Det er alltid kjekt å ta prosjektene videre fra tegnebrettet og over i en mer praktisk fase, sier Åsne Nord-Varhaug, prosjektleder i Rogaland fylkeskommune.

Strekningen starter i rundkjøringen ved Gausel stasjon der det allerede påbegynte bussvei-prosjektet Diagonalen–Gausel stasjon slutter. Strekningen blir cirka 900 meter lang og stopper ved Nådlandsbråtet,

Utbyggingen av Bussveien mellom Nådlandsbråtet og Hans og Grete stien skal etter planen starte neste år.

Prosjektleder Åsen Nord-Varhaug ute på befaring i prosjektet.   - Klikk for stort bildeProsjektleder Åsen Nord-Varhaug ute på befaring i prosjektet.

River støyskjermer

Risa, som jobber på oppdrag for Rogaland fylkeskommune, har i forkant av anleggsfasen gjort forberedende undersøkelser og er ferdig med å rive en bygning som grenser til fylkesveien. Nå trappes arbeidet opp og entreprenøren starter med å rive ned gamle støyskjermer langs strekningen. Skjermene skal erstattes med nye støyskjermer, og på deler av strekningen blir myke trafikanter omdirigert for å sikre trygg ferdsel, fremkommelighet, og gjennomføring av arbeidet. 

Det er ikke planlagt noen trafikkomlegginger før midten av mai, så biltrafikken på fylkesveien går som normalt i hele den første perioden av anleggsarbeidet. Fylkesveien blir uansett åpen for gjennomkjøring i hele byggeperioden.

Arbeidet langs fylkesveien medfører omdirigering av myke trafikanter i området. - Klikk for stort bildeArbeidet langs fylkesveien medfører omdirigering av myke trafikanter i området.

Midlertidig gangbru

I mars kommer en midlertidig gang- og sykkelsti på østsiden av fylkesveien. Når den er på plass setter vi opp en gangbru over fylkesveien. Brua er også en midlertidig løsning. Gangbruen skal sikre trygg ferdsel for myke trafikanter i området.

- Bruen tas i bruk når entreprenøren stenger undergangene og gang- og sykkelstien på østsiden er ferdig opparbeidet i slutten av april. Vi har et tydelig fokus og mål om å ivareta trafikantgruppene på best mulig måte underveis i byggeperioden. Vi håper dette er ett av tiltakene som vil hjelpe, sier prosjektlederen i Rogaland fylkeskommune. 

To års byggetid

Bussveien på Gausel blir midtstilt, med buss i midten og bilene på hver side av bussfeltet. Dette er samme løsning som også benyttes på bussvei-etappene før og etter denne på Gausel-Forus. Sykkelfelt og fortau kommer på hver side av bilfeltene. I tillegg kommer to nye underganger og stasjonsområder for bussen langs strekningen. Byggeperioden er estimert til cirka to år, og kontrakten har en verdi på 167 millioner.

Til toppen