Aktuelt samferdsel - Rogaland fylkeskommune

Risa vant konkurransen om å prosjektere og bygge neste del av Bussveien på Gausel, mellom Gausel stasjon og Nådlandsbråtet. Strekningen skal være ferdig i november 2022.

Syklist på sykkelsti

Nord-Jæren har høyest sykkelandel i landet. Færre kjører bil, og det er en liten økning i kollektivreisende. Tallene for reisevanene på Nord-Jæren går forsiktig i riktig retning.

 Fylkesvaraordfører Arne Bergsvåg åpner gang- og sykkelveien mellom Håkull-Trovåg fredag 4. september klokka 11.00.

Spadetak på Gausel

Fylkesordfører Marianne Chesak markerte i dag den offisielle starten på byggingen av Bussveien på Gausel. Den sjuende strekningen i Bussveien skal stå ferdig i mars 2023.

Kontrakten er en milepæl for Rogaland fylkeskommune, fordi dette er den første driftskontrakten langs fylkesveiene i regi av fylkeskommunen.

 Marianne Chesak åpner fylkesvei 44 Grødaland-Brattland i Hå kommune fredag 21. august klokka 11:00.

Fylkesordfører Marianne Chesak og de fire ordførerne på Nord-Jæren møttes torsdag i Stavanger for endelig å signere byvekstavtalen, sammen med samferdselsministeren og statssekretær Heidi Nakken fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

 

Bergelandstunnelen i Stavanger sentrum stenger klokka klokka 19:00 mandag 10. august. Når oppgraderingen av tunnelen er ferdig får trafikantene en mye mer trafikksikker, lysere og tørrere tunnel.

 

Tirsdag 30. juni signerte Rogaland fylkeskommune og Stangeland Maskin kontrakt for å bygge neste etappe av Bussveien på Gausel. Arbeidet på strekningen starter i slutten av august.  

 

 Ingen steder med like mye trafikk er smalere på Jæren enn Frøyland bru, på den indre fylkesveien mellom Bryne og Sandnes. Her kjører over 7000 biler hvert døgn, året rundt. 

Til toppen