Samferdsel - Rogaland fylkeskommune

Meld feil på vei

Ring Vegtrafikksentralen hvis du har informasjon som gjelder forhold på veiene.

Telefon 175

Hva er Bussveien?

Bussveien blir ryggraden i transportsystemet på Nord-Jæren i mange år fremover.

Les mer om Bussveien

Aktuelt samferdsel

  • Skjæveland-Foss-Eikeland Utsetter å markere ny vei
    Fylkesvei 505 mellom Skjæveland og Foss-Eikeland er ferdig, men det blir ingen offisiell markering med det første. Vegen åpner likevel for trafikk fredag 3. april.
  • Midlertidig fritak fra driveplikten for drosjeløyver
    Utbrudd av koronaviruset har medført en kraftig nedgang i etterspørselen etter drosjetjenester. Dette gjør at inntjeningsgrunnlaget for drosjeløyveinnehaverne er gått ned.
Til toppen