Regional planstrategi

Regional planstrategi beskriver hvilke regionale planer fylkeskommunen skal lage i fylkestingsperioden. Dette er ikke en plan, men et verktøy for planlegging.

Strategien tar stilling til regionens viktigste utviklingstrekk og utfordringer i lys av nasjonal politikk og nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. 

Arbeidet med strategien skal lede frem til en beslutning om hvilke planer fylkeskommunen skal utarbeide. På denne måten kan fylkeskommunen avgrense sitt planarbeid, og konsentrere seg om oppgaver som er nødvendige for å møte prioriterte utfordringer i fylket.  

Hvem lager planstrategien? 

Fylkeskommunen har ansvar for å lage planstrategien og det er fylkestinget som vedtar den. I tillegg skal kommuner, statlige organer og berørte organisasjoner delta i prosessen. 

Prioriterte områder i aktuell planstrategi 2017-2020 

  • attraktive steder
  • næringsutvikling
  • utdanning og kompetanse
  • internasjonalisering
  • areal og transport
  • utvikling og oppfølging av regionale planer 

Planstrategien skal lages minst en gang i hver valgperiode og vedtas innen ett år etter konstituering av nytt fylkesting. 

Dokumenter

Til toppen