Regionalplan Jæren 2050 del 2 - Rogaland fylkeskommune

Regionalplan Jæren 2050 del 2

Fylkestinget vedtok i sitt møte 13. juni 2019 første del (del 1) av Regionalplan for Jæren 2050.

Planen er et resultat en lang og bred prosess med mange deltakere, og vi takker  statlige myndigheter, kommuner, private aktører, lag og foreninger, og privatpersoner for gode og viktige innspill gjennom hele prosessen. 

Planens visjon er at vi skal være en bærekraftig og endringsdyktig region.

Regionalplan Jæren 2050 del 1 finner du under gjeldende planer.

Arbeid med Del 2 "operativ del" pågår parallelt, og vi vil komme tilbake med nærmere informasjon om denne prosessen underveis. 

Prosess og milepæler for Regionalplan Jæren 2050 - Klikk for stort bildeProsess og milepæler for Regionalplan Jæren 2050  

I  forbindelse med planarbeidet er det foretatt en rekke analyser og utredningsarbeid knyttet til ulike deler av planen. Disse rapportene er en del av kunnskapsgrunnlaget for planen og finner du under planens kompetansegrunnlag.

 
Til toppen