Regionalplan for vannforvaltning 2022-2027 - Rogaland fylkeskommune

Regionalplan for vannforvaltning 2022-2027

Arbeidet med oppdatering av gjeldende regionalplan for vannforvaltning er nå godt i gang. Et planprogram og et dokument som beskriver hovedutfordringene har vært på høring, og selve planen med tilhørende tiltaksprogram sendes på høring i januar 2021.

Formålet med planarbeidet er at vi skal sikre en mest mulig helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannet.

Den oppdaterte planen skal gjelde for perioden 2022-2027, og skal avløse gjeldende plan (se under).

Det er laget en nasjonal fremdriftsplan for arbeidet. Det legges opp til to formelle høringer i planperioden, med to dokumenter per høring:

  1. På høring fra 4. april - 4. juli 2019
  2. På høring fra 1. januar  - 31. mars 2021
    • Forslag til oppdatert regional vannforvaltningsplan
    • Forslag til oppdatert regionalt tiltaksprogram

Oppstartsvedtak

     Saksfremstilling FU 27.11.18 (PDF, 613 kB)

     Saksprotokoll FU 27.11.18 (PDF, 200 kB)

Mer informasjon

Følg med på vannforvaltningens egen hjemmeside: Vannportalen Rogaland.

Vedtatt regionalplan for vannforvaltning for vannregion Rogaland (2016-2021) med tilhørende dokumenter. Vedtatt plan er gjeldende ut 2021, og kommuner, vannområder og andre følger opp planen med gjennomføring av ulike typer tiltak, beskrevet i tiltaksprogrammet.

Til toppen