Høringswebinar 9. november - Regionalplan for Preikestolen og Lysefjordområdet

Rogaland fylkeskommune arrangerte høringswebinar 9. november 2022 om forslag til planprogram for Regionalplan for Preikestolen og Lysefjordområdet.

Det var 61 påmeldte deltakere. Hensikten med høringsmøtet var å informere om planprosessen og viktige temaer for planen og videre arbeid.

Program

  • Velkommen ved Christine Haver, regionalplansjef, Rogaland fylkeskommune
  • The role of tourism in sustainable development ved Alessandra Priante, director of the Regional Department for Europe, World Tourism Organization (UNWTO)
  • Hva er natur egentlig verdt? Fra egenverdi til kroneverdi ved Dag Hessen, professor i biologi, Universitetet i Oslo
  • Arbeidet med planen og planprogram, inkludert spørsmål ved Vegard Næss, prosjektleder, Rogaland fylkeskommune
  • Utviklingen av Preikestolen og Lysefjordområdet siden fylkesdelplanen ved Helge Kjellevold, daglig leder for Stiftelsen Preikestolen
  • Naturverdier og naturforvaltning i Lysefjordområdet ved Cathrine Stabel Eltervåg, ass. fylkesmiljøvernsjef, Statsforvalteren i Rogaland
  • Kulturmiljøverdier og forvaltning i Lysefjorden ved Lars Riese, fagleder nyere tids kulturminner, Rogaland fylkeskommune
  • Utarbeidelse av kunnskapsgrunnlag for RP Preikestolen og Lysefjordområdet ved Tina Lund, Asplan Viak
  • Oppsummering ved Christine Haver, Rogaland fylkeskommune

Presentasjoner fra webinaret

Er du interessert i noen av presentasjonene som ble holdt under webinaret?

Da kan du kontakte leder for planarbeidet Vegard Næss for å få tilgang.