Utviklingsplan for Rogaland - regional planstrategi 2021-2024 - Rogaland fylkeskommune

Utviklingsplan for Rogaland - regional planstrategi 2021-2024

Utviklingsplan for Rogaland er Rogalands regionale planstrategi for perioden 2021-2024. Den skal beskrive retningen på samfunnsutviklingen vi ønsker å se i Rogaland. Høringsfrist for utviklingsplanen er 15. august 2020. 

Høring av utviklingsplanen

Utviklingsplanen legges ut på høring 12. mai - 15. august. Plan- og bygningsloven krever at planstrategien vedtas innen et år fra konstituering av nytt fylkesting. Derfor har fylkeskommunen svært begrenset anledning til å gi forlenget høringsfrist. Utviklingsplanen ventes vedtatt av fylkestinget 20. oktober 2020. 

Din høringsuttalelse sendes til: firmapost@rogfk.no, merket: «Utviklingsplan for Rogaland - høringsinnspill».

Høringsutkast - Utviklingsplan for Rogaland - regional planstrategi 2021-2024

For å laste ned en pdf-versjon, trykk her. (PDF, 2 MB)

Høringskonferanse 12. juni

Se videoopptak fra høringskonferansen.

Kunnskapsgrunnlag og vedlegg

Kunnskapsgrunnlaget beskriver status i Rogalandssamfunnet. Denne rapporten utgjør hoveddelen i kunnskapsgrunnlaget:

Bærekraftig utvikling i Rogaland – utfordringer og muligheter

I tillegg legges følgende til grunn:

Vedlegg til saken og saksfremlegg:

Fylkeskommunale rapporter:

Nasjonale føringer og forventninger: 

Utviklingsplan = regional planstrategi

Fylkeskommunen skal utarbeide regional planstrategi i begynnelsen av hver valgperiode, jfr plan- og bygningslovens § 7. Oppgaven er å beskrive utviklingstrender i fylket, definere ønsket samfunnsutvikling, og hva samfunnsaktørene i Rogaland må gjøre for å oppnå den. Fylkesrådmannen foreslår derfor tittelen Utviklingsplan for Rogaland, da dette gir et bedre bilde av hensikten med dokumentet.

Utviklingsplanen dreier seg om samfunnsutviklingen i Rogaland, og hva vi ønsker at skal skje. I prosessen mot en ny planstrategi må vi stille og svare på tre spørsmål: 

  • Hvor er vi? – Hva er status i Rogalandssamfunnet? Hvilke utfordringer står vi overfor, og hvilke muligheter kan vi gripe hvis vi står samlet?
  • Hvor vil vi? – Hvordan skal Rogaland se ut om 4 år, eller om 20 år? Vi setter langsiktige mål for samfunnsutviklingen, og beskriver mer kortsiktige satsingsområder.
  • Og hvordan skal vi få det til? – Gitt utfordringsbildet og utviklingsmålene, hvilke oppgaver står vi overfor og hvordan skal vi løse de? Dette innebærer en gjennomgang av de regionale planene vi har, og om vi trenger nye.
Til toppen