Samskriver ny nærings- og innovasjonsstrategi

Alle som vil gi innspill til Rogalands nye nærings- og innovasjonsstrategi kan for første gang skrive sine innspill og kommentarer direkte inn i et åpent samskrivingsdokument. Perioden for samskriving er fram til 1. oktober. 

Hva er vi gode på i Rogaland og hvilke næringer kan vi spesialisere oss på i framtiden? Dette spørsmålet ber vi deg om hjelp til å finne svaret på i arbeidet med å lage fylkets nye nærings- og innovasjonsstrategi.
– Målet med den nye strategien er å forenkle og finne gode løsninger for fremtiden i Rogaland. Vi har gjennom våren samlet mange gode innspill fra en rekke møter i ulike deler av fylket. Nå håper vi på godt engasjement og mange gode bidrag i siste delen av arbeidet, sier næringssjef Mette Fossan i Rogaland fylkeskommune.

Alle skriver sammen

Både næringsliv, organisasjoner, akademia og innbyggere kan bidra med synspunkter og innspill. Det er første gang fylkeskommunen tar i bruk et digitalt samskrivingsverktøy i høringsprosessen.
– Det betyr at alle kan skrive sine kommentarer rett inn i et felles dokument.  Det gir også en unik mulighet til å følge prosessen, og det blir spennende å se hvordan dokumentet utvikler seg fram til fristen 1. oktober, sier Fossan.

Nærings- og innovasjonsstrategien skal i etterkant av fristen til politisk behandling og skal endelig vedtas i fylkestinget i desember.

Nytt styringsdokument

Rogalands nye nærings- og innovasjonsstrategi er basert på metoden smart spesialisering og blir fylkeskommunens nye styringsdokument for nærings- og innovasjonspolitikk. Dette vil erstatte Regionalplan for næringsutvikling 2011-2020.

Metoden handler om at politiske beslutningstakere, næringsliv, innbyggere og forskere spiller på lag for å sikre en konkurransedyktig nærings-, innovasjons- og utdanningspolitikk, basert på regionens unike fortrinn.

Ulike forutsetninger

Senter for Innovasjonsforskning (Universitetet i Stavanger og NORCE) har i samarbeid med Rogaland fylkeskommune gjennomført analyser av næringslivet i fylket. Resultatet identifiserer områder hvor Rogaland har gode forutsetninger for å lykkes, med utgangspunkt i eksisterende næringsstruktur og kompetanse i regionen. Alle regioner har særegne muligheter og ulike forutsetninger for næringsutvikling. 

Nærings- og innovasjonsstrategien trekker fram de tre tematiske satsingsområdene grønn energiproduksjon, reiseliv og mat.  

– Rogaland fylkeskommune har en viktig rolle som samfunnsutvikler og skal legge til rette for økt samarbeid og skape en felles retning for en helhetlig, bærekraftig næringsutvikling, sier næringssjef Mette Fossan.

Delta i samskrivingsdokumentet

Bakgrunn og forskningsresultater

Til toppen