Reiselivsstrategi for Rogaland 2013-2020

Vedtatt i 2013. 

Reiselivsstrategien inngår som en del av regionalplan for næringsutvikling 2011 – 2020. Strategien ligger til grunn for fylkeskommunens prioriteringer frem mot 2020. Målet er et bærekraftig helårs reiseliv i Rogaland.

Strategien har fem ulike satsingsområder

Satsingsområder 

Bærekraft

Reiseliv i lokalsamfunn som tar hensyn til naturens tåleevne, samfunnets ressurser, og lønnsomhet i bedrifter.

Produktutvikling, markedsføring og salg

Målrettet satsing på produktutvikling, markedsføring og salg.

Organisering og samhandling

Nye modeller og finansieringsordninger for å styrke reiselivet i Rogaland.

Infrastruktur og samferdsel

Tilrettelegging av infrastruktur og rutetilbud tilpasset reiselivet.

Kompetanse og kvalitetsarbeid

Bedre utnyttelse av Rogalands kompetansemiljø. Styrking av kvalitet og rekruttering til reiselivet.

 

Dokumenter

Til toppen