Akvakulturstrategi for Rogaland - Rogaland fylkeskommune

Akvakulturstrategi for Rogaland

Merder i Ryfylke - Klikk for stort bilde Sissel Bakke Vedtatt i 2013.

Strategien har mål sett til utviklinga av havbruksnæringa mot 2020. I strategien heiter det: I 2020 har havbruksnæringen i Rogaland større vekst enn resten av landet, fordi næringen her var først ute med ny teknologi og innovasjon, blant annet anlegg i mer eksponerte områder. Havbruksnæringen produserer det dobbelte volumet i 2020 i forhold til 2010 med same eller mindre miljøpåvirkning per kg produsert fisk enn i dag.

Strategien har fem satsingsområde som er forankra i Regionalplan for næringsutvikling. Desse er: Naturressursar, Innovasjon, Kompetanse, Infrastruktur og Internasjonalisering. 

Dokumenter

Akvakulturstrategi for Rogaland (PDF, 2 MB)

Til toppen