Samferdselsstrategi for Rogaland 2018-2029

Strategien er strategisk retningsgivende innenfor samferdsel for framtidige regionale areal- og transportplaner. Siktemålet er at samferdselsstrategien og regionale areal- og transportplaner er samordnet og utgjør en helhet.

Vedtatt i 2017. 

Dokumenter

Til toppen