Handlingsprogram for kollektivtrafikken i Rogaland 2018-2023

Handlingsprogram for kollektivtrafikken i Rogaland 2018-2023 skal være fylkeskommunes styringsdokument for utvikling av kollektivtilbudet i fylket.

Planen, som skal rulleres hvert 4. år, er en forpliktende ramme for Kolumbus i sitt arbeid med drift og av kollektivtrafikken. Ambisjonen er å vise hvilke strategiske grep som bør iverksettes for å utvikle kollektivtransporten til å bli et mer konkurransedyktig alternativ til bruk av personbil i de bynære områdene samtidig som vi skal sikre et basistilbud med utgangspunkt i lovpålagt skyss (skoleskyss) i distriktene. Planen er en strategisk behovsmelding. Det er imidlertid fylkeskommunenes prioriteringer i årsbudsjett som gir den endelige økonomiske rammen for utviklingen av kollektivtrafikken.

Dokumenter

Handlingsprogram for kollektivtrafikken (PDF, 10 MB)

Til toppen