Regionalplan Jæren - Kunnskapsgrunnlag - Rogaland fylkeskommune

Regionalplan Jæren - Kunnskapsgrunnlag

I arbeidet med regionalplan for Jæren 2050 er det utarbeidet et omfattende kunnskapsgrunnlag knyttet til ulike temaer og problemstillinger som planarbeidet berører. Noen av rapportene er utarbeidet av fylkeskommunens egne fagfolk, mens andre er utarbeidet av eksterne konsulenter på oppdrag fra fylkeskommunen.

Fase to

Kunnskapsgrunnlag fase 2

Fase en

Til toppen