Stor interesse for å bedre vannkvaliteten i fylket

Håelvas utløp ved Håtangen sett fra lufta - Klikk for stort bildeHåelva er et av flere prosjekter som har fått tildelt støtte til bedring av vannmiljøet.Hele 40 prosjekter har søkt om støtte til ulike vannmiljøtiltak i Rogaland. Svært mange av søknadene var sterke og godt begrunnede. Lista måtte derfor legges ekstra høyt for å skille ut de beste prosjektene.

Prosjektene som får økonomisk støtte skal bidra til å forbedre miljøtilstanden i ferskvann og sjø, der situasjon ikke er god nok i dag.

Av de totalt 40 søknadene som kom inn var mesteparten av søknadene sterke, med gode prosjekter som faller innenfor kriteriene til tilskuddsordningen. Det totale søknadsbeløpet var vesentlig høyere enn det beløpet som ligger i fordelingspotten. Dette har ført til større kamp om midlene, og lista for hvilke prosjekter som har fått støtte måtte legges ekstra høyt.

Alle søknadene er blitt nøye vurdert. De prosjektene som har fått innvilget støtte er de som på best mulig måte følger opp prioriteringene i regional vannforvaltningsplan. Søknader som har alt avklart av tillatelser og annen finansiering har også fått fortrinn. I tillegg har kvaliteten på innholdet i søknadene hatt betydning for vurdering av om de har fått tilskudd eller ikke.

Til sammen har 14 prosjekter fått støtte. Ti av dem har fått innvilget hele beløpet, mens fire har fått innvilget deler av beløpet det var søkt om.

Prosjekter som har fått innvilget helt eller delvis støtte i 2021

Økonomisk støtte til vannforvaltning 2021
Søker Type tiltak Støtte i kroner
Dalane vannområde  Helhetlig tiltaksplan, Sokndalselva  190 341
Dalane vannområde  Habitatkartlegging av sjøørretbekker langs kysten av Dalane vannområde  150 000
Haugesund kommune  Habitatkartlegging, bekker Haugesund  160 000
Sveinung Haaland  Rensepark, Håelva  11 299
Hå kommune Fysiske tiltak, Dalabekken  300 000
Hå kommune  Fysiske tiltak del 3, Håelva  434 000
Klepp kommune  Fangdam/våtmarksfilter, Skådheikanalen  34 410
Klepp kommune  Bekkerestaurering, Skådheikanalen  99 867
Jæren vannområde  Kartlegging av lagringsforhold for sulfur  100 000
Einar Hanasand  Sedimentasjonsdam, Hålandvatnet  13 833
Einar Hanasand  Sedimentasjonsdam, Hålandvatnet  22 250
Arild Risa  Gjenstøping av gjødselport, Rennesøy  4 000
Stavanger kommune  Helhetlig tiltaksplan, Hålandsvatnet  100 000
Ryfylke vannområde  Habitatkartlegging  80 000
Totalt 1 700 000

På grunn av det høye antallet gode søknader i første søknadsrunde ble hele potten for 2021 fordelt i en engang. Det blir derfor ingen andre søknadsrunde i 2021.

Les mer om tilskudd til vannmiljøtiltak.