Kystskogmidler

Melding om Kystskogbruket ble opprinnelig vedtatt i fylkestingene i 2008. Dette markerte oppstarten av trepartssamarbeidet Kystskogbruket, som i tillegg til fylkeskommunene, inkluderer Skognæringa Kyst og Statsforvalterne.

Formål

Formålet med ordningen er å realisere målsetningene i Melding om Kystskogbruket (2015) og vedtatte strategiplan for oppfølging av Kystskogmeldingen.

Søknadsfrist

1. april 2022

Søknadsskjema

Søknad fremmes gjennom støtteordningen Kystskogmidler 2022 i regionalforvaltning.no

Hvem kan søke om tilskudd?

Geografisk dekker satsingen fylkene Agder, Rogaland, Vestland, Møre- og Romsdal, Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark. Kystskogbruket v/ fylkeskommunene mottar årlig Kystskogmidler over Statsbudsjettet, framforhandlet over Jordbruksavtalen. Midlene til Kystskogbruket er gjennom en tiårsperiode bevilget for å bygge opp infrastruktur og kompetanse i skognæringen langs kysten for å videreutvikle et næringsrettet skogbruk.

Økonomisk ramme

Samlet ramme for ordningen i 2022 er kr 6 mill. Fylkeskommunene skal samordne seg slik at midlene, etter søknad, i all hovedsak blir brukt til næringsretta fylkesoverbyggende prosjekter. For 2022 overfører de andre kystfylkene sine tildelinger til Trøndelag fylkeskommune, som skriver tilsagnsbrev og håndterer utbetalinger til søker.

Kontaktpersoner

Odd Arne Bratland (Trøndelag) mobil: 907 74 324  epost: oddbra@trondelagfylke.no

Sissel Bakke (Rogaland) mobil: 464 15 413 epost: sissel.bakke@rogfk.no

Til toppen