Dette er NM i klima - Rogaland fylkeskommune

Dette er NM i klima

Grafikk NM i klima 2021 - Klikk for stort bildeI uke fire og fem i 2021 skal elever og lærere i de fylkeskommunale videregående skolene i Rogaland og rundt om i landet konkurrere om å redusere sine klimagassutslipp.

Konkurransen går ut på å øke bevisstheten om hva hver og en av oss kan gjøre i egen hverdag for å bidra i klimakampen og hvor mye det betyr når alle gjør litt. I NM 2020 klarte deltakerne å redusere 500 000 kg CO2 som tilsvarer å kjøre fram og tilbake til månen to ganger med fossilbil!

Det er viktig å ta et tak for klima

Barn og unge har gitt klar tale; noe må gjøres for å redusere utslippene og det haster. Vi håper at NM i klima vil bidra til å kaste lys over hvor stor handlekraft hver og enkelt av oss har gjennom sine handlinger i hverdagen.  Konkurranseelementet gjør dette til en spennende og engasjerende kampanje. De forrige mesterskapene viser at når alle gjør litt utgjør det mye samlet sett.

Alle skal med

Vi har som mål at alle våre 25 fylkeskommunale videregående skoler skal delta. Det er viktig at en får engasjert alle, både elever og lærere, til å lage lag og melde seg på gjennom sin skolekontakt. NM i klima er noe alle kan delta på, både tvers av studieretninger og skoletrinn. Det er kjekkere og mer motiverende å konkurrere mot medelever og kollegaer innen sin egen skole.   

Gjennomføringen av konkurransen skjer i samarbeid med Rogaland fylkeskommune og Ducky. Ducky arbeider for en bærekraftig verden, og er en norsk «profit for good» bedrift. Det er de som står bak kampanjen og plattformen (web-app) for NM i klima.  

Utførelse

Det er Ducky som står for gjennomføringen av selve konkurransen. De har utviklet en web-app der en loggfører daglig blant 25 klimapositive aktiviteter. Aktivitetene er delt inn tema: mat, transport, energi og forbruk. Det tar kun noen minutter å loggføre aktivitetene hver dag, og det kan gjøres på fritiden. Vi anbefaler at en tar opp klimamesterskap i klasserommet og gjennomfører en kick-off rett før konkurransen.

Til toppen