Retningslinjer - fotokonkurranse Klimaendringer i Rogaland - Rogaland fylkeskommune

Retningslinjer - fotokonkurranse Klimaendringer i Rogaland

Tema

Hovedtema for konkurransen er klimaendringer i Rogaland, og er delt inn i to kategorier:

1. "Våtere og villere"

Hva betyr klimaendringene for deg, og hvordan må vi tilpasse oss et villere og våtere vær? Her vil vi gjerne få et glimt inn i hva du mener er utfordringer med klimaendringene i Rogaland? Er det skredstengte stier og veier, oversvømte gulrotåkre, eller vann i kjelleren? Eller synes du konsekvenser for dyr og planter er viktige utfordringer å få frem? Her kan du også lete etter motiv som viser muligheter og løsninger. Flomsikring, grønne tak eller parkdammer? Her finnes mange muligheter for motiv!

2. "Lavutslippssamfunnet"

Hvordan skal vi oppnå et lavutslippssamfunn? Hvilke tiltak bør vi satse på i Rogaland for å redusere klimagassutslippene lokalt?  Her er det mange motiv å ta av, og vi nevner i fleng – redusere matsvinn, plante skog, elektrifisering av transport, solcellepanel på hyttetaket, økt bruk av buss, tog og sykkel, bevare våtmark og myr…. Hva ønsker du å formidle? 

Konkurransen er åpen for alle

Fotokonkurransen er for alle og er retta mot amatører. Personer som har fotografi som inntektskilde kan likevel delta i konkurransen, men sier da ifra seg retten til betaling utover det reglene for denne konkurransen gir mulighet til.

Begrensning på deltaking

 • Innsenderne kan kun delta med bilder de selv har fotografert.
 • Kun bilder med motiv fra Rogaland blir akseptert.
 • Det tillates maksimalt tre bilder per person for hvert tema.
 • Siste frist for å sende inn bilder er 31. august 2020.
 • Rettsstridig, upassende eller krenkende materiale blir sletta fra konkurransen.

Det er innsenderen sitt ansvar å sørge for å ha opphavs- og/eller fotorett til bilder og å sørge for at eventuelle personer på bildene har godkjent at bildet kan bli offentliggjort. For bilder av barn må foreldrene ha godkjent at bildet er med i konkurransen.

Bildekvalitet

 • Bildene bør ha god nok teknisk kvalitet til å brukes på trykk.
 • Det kan også sendes inn mobilbilder.

Arrangør av konkurransen

Rogaland fylkeskommune er arrangør av konkurransen.

Bilder sendes til fotokonkurranse@rogfk.no  

Sammen med bildet må det opplyses om:

 1. Hvilken kategori bildet hører til (kategori 1 eller 2).
 2. Hva det er tatt bilde av.
 3. Hvor er bildet tatt - gjerne legg ved en kort beskrivende historie.
 4. Navn og alder på fotografen.

Jury

Hovedjuryen er sammensatt av:

 • Marianne Chesak, fylkesordfører i Rogaland
 • Solveig Vik, ungdommens fylkesordfører i Rogaland
 • Susanne Heart, leder av styringsgruppa til Regionalplan for klimatilpasning/tidligere frilans-fotograf
 • Øyvind Nesvåg, kommunikasjonsrådgiver/fotograf i Rogaland fylkeskommune
 • Torkel Reinertsen, leder for DNT Ung Stavanger

Sekretær:

 • Elin Valand (kategori 1 «Våtere – villere»)
 • Herdis Sigurgrimsdottir (kategori 2 «Lavutslippssamfunnet»)

Juryen kårer et vinnerbilde, andreplass og tredjeplass i hver kategori.  

Fagjury:

En fagjury fra administrasjonen i Rogaland fylkeskommune vil velge ut de 20 beste bildene i hver kategori, som sendes videre til hovedjuryen. Fagjuryen vil sørge for at bildene som sendes videre kan knyttes til en av de to kategoriene.

Fagjuryen består av:

 • Elin Valand, rådgiver i Rogaland fylkeskommune/prosjektleder for Regionalplan for klimatilpasning
 • Elisabeth Krey Jensen, kommunikasjonsrådgiver i Rogaland fylkeskommune
 • Tara Botnen Holm, klimakoordinator i Rogaland fylkeskommune
 • Christian Herheim / Anne Marie Lofthus, Klimapartnere Rogaland

Medlemmer av juryen, fagjuryen eller sekretæren kan ikke delta i konkurransen, ei heller ektefelle, foreldre, eller barn av disse.

Premiering

Hovedpremier

For hver av de to kategoriene vil tre bilder bli premiert:

 1. plass - 3 000 kroner
 2. plass - 1 500 kroner
 3. plass - 500 kroner

Delpremier:

Fagjuryen vil i hver av ukene 28 og 33 trekke ut en delvinner i hver kategori. Premien er et gavekort til hytteovernatting for to personer på selvbetjent hytte hos Stavanger Turistforening med en verdi på 560 kroner per gavekort.

Fagjuryen vil jevnlig trekke ut bilder som publiseres på sosiale medier (facebook/instagram).

Bruk av bildene

Alle bilder blir automatisk offentlige ved innsending, og vil kunne bli brukt av Rogaland fylkeskommune og Stavanger turistforening i fysiske dokumenter, i digitale artikler tilknyttet klimaarbeidet, eller publiseres på sosiale medier (facebook/instagram). Bilder som blir brukt i disse sammenhengene nyttes uten vederlag, men fotografen skal navngis. 

Fagjuryen vil velge ut bilder fra de 20 beste bildene i hver kategori til å pryde plandokumentene Regionalplan for klimatilpasning og Regional planstrategi.

Til toppen