Fotokonkurranse - klimaendringer i Rogaland - Rogaland fylkeskommune

Fotokonkurranse - klimaendringer i Rogaland

Vinnerne i fotokonkurransen er nå kåret. Under kan du se de seks vinnerbildene. Takk for mange flotte bidrag i konkurransen!

Det er kåret tre vinnere i hver av de to kategoriene:

1. Våtere og villere

Hva betyr klimaendringene for deg, og hvordan må vi tilpasse oss et våtere og villere vær? Her vil vi gjerne få et glimt inn i hva du mener er utfordringer med klimaendringene i Rogaland.

1. plass: Rundballer under vann - Modil Byberg

Rundballer under vann - Klikk for stort bilde Modil Byberg

Juryens kommentar: Bildet er virkningsfullt og setter fokus på et viktig og høyaktuelt tema i Rogaland, nemlig klimautfordringene for landbruksnæringen.  

2. plass: Svandalsfossen – Peer Einar Klungtveit

Svandalsfossen - Klikk for stort bilde Peer Einar Klungtveit Juryens kommentar: Bildet gir en sterk stemning med fossespruten over veien, og lyset fra bilene som skimtes på andre siden. For dem som kjenner fossen er også bakgrunnen viktig. Det har vært en økning i antall dager stengt.

3. plass: Vannet finner nye veier - Agnes Haker

Vannet finner nye veier - Klikk for stort bilde Agnes Haker Juryens kommentar: Det fototekniske kunne vært bedre løst bedre, men dette bildet er et veldig sterkt bilde som vekker følelser. Dette bildet får virkelig frem budskapet om klimaendringenes negative konsekvenser.  

2. Lavutslippssamfunnet

Hvordan skal vi oppnå et lavutslippssamfunn? Hvilke tiltak bør vi satse på i Rogaland for å redusere klimagassutslippene lokalt?

1. plass: Lokaltoget - Martin Espe

Jærbanen - Klikk for stort bilde Martin Espe Juryens kommentar: Godt bilde som får frem en de viktige løsningene i lavutslippssamfunnet – bruk toget. Lokaltoget er viktig for transport i hverdagen.

2. plass: Plastikk på strand - Martin Espe

Plastikk på starnd - Klikk for stort bilde Martin Espe Juryens kommentar: Fint bilde som får med seg aktuell problemstilling – plast i natur, og behovet for å redusere forbruk. 

3. plass: Sjø og fotspor - Nelly Narges Karimi

Sjø og fotspor sett fra lufta - Klikk for stort bilde Nelly Narges Karimi Juryens kommentar:. Godt teknisk utført bilde. Symbolikk i fotsporene. Sjøen lagrer CO2. 

Flotte premier og heder og ære

Det vanker både pengepremier, gavekort og heder og ære til de beste bidragene som kommer inn i hver av kategoriene. I tillegg vil vinnerbildene pryde både framsiden og ellers i selve plandokumentene for Regionalplan for klimatilpasning og Regional planstrategi.

Hovedvinnere:

Det blir valgt ut en vinner i hver av de to kategoriene.

  1. plass - 3 000 kroner
  2. plass - 1 500 kroner
  3. plass - 500 kroner

Konkurransen er et samarbeid mellom Rogaland fylkeskommune, Stavanger Turistforening og Klimapartnere Rogaland.

Logoer til STF, Klimapartner og fylkeskommunen - Klikk for stort bilde 

Til toppen