Miljøvernprisen 2019 til Magnus Søyland - Rogaland fylkeskommune

Miljøvernprisen 2019 til Magnus Søyland

Fylkesordfører Marianne Chesak deler ut Miljøvernprisen 2019 til Magnus Søyland - Klikk for stort bildeFylkesordfører Marianne Chesak deler ut Miljøvernprisen 2019 til Magnus Søyland Øyvind Nesvåg Magnus Søyland får prisen for sitt årelange engasjement med forvaltningen og skjøtselen av kystlyngheiene i Sør-Rogaland.

– Tusen takk! Jeg deler denne prisen med bøndene i Rogaland, det er de som skaper det fantastiske kulturlandskapet vi har, sa en takknemlig Magnus Søyland.

Magnus Søyland driver gard i Gjesdal kommune. Interessen for forvaltning av lyngheiene og bedre utnytting av beiteressursene i utmark startet først på egen eiendom i Gjesdal. Etter hvert har også flere andre kommuner i Sør-Rogaland fått glede av kunnskapen og iveren til Søyland. Arbeidet hans blir hedret med Rogaland fylkeskommunes Miljøvernpris for 2019. Søyland mottok prisen fra fylkesordfører Marianne Chesak under fylkestinget i Haugesund denne uken.

– Søyland nyter stor respekt for sitt uegennyttige arbeid langt utenfor hjemkommunen og er en arbeidsmaur som aldri framhever egen person, sa fylkesordfører Marianne Chesak i sin tale til prisvinneren.

Lyngheiskjøtsel en gammel og viktig tradisjon

To sauer på beite i kystlynghei - Klikk for stort bildeKystlyngheiene er en flere tusen år gammel kulturbetinget naturtype som er formet i samspillet mellom mennesker og husdyr. De er en viktig del av den norske kulturlandskapsarven, også i Rogaland. Som en kulturbetinget naturtype krever kystlyngheia skjøtsel i form av brenning, beiting og slått for å beholde sine særegne egenskaper, både i forhold til biologisk mangfold og som beiteressurs.

Økt sikkerhet i samarbeid med brannvesenet

Lyngheiskjøtsel i form av brenning er imidlertid utfordrende og kan lett komme ut av kontroll. Søyland har derfor tatt initiativ til å danne såkalte brennelag som, i godt samarbeid med lokalt brannvesen, skal stå for organisert lyngheibrenning. I denne sammenheng har han blant annet sørget for å få tak i moderne brannvernutstyr og førstehjelpsutstyr til flere lokale brannvesen.

Sauer på beite ved en fjord - Klikk for stort bildeMed sitt engasjement har Søyland satt fokus på økt sikkerhet rundt skjøtsel av den truede naturtypen kystlynghei, samtidig som den kan utnyttes bedre som beiteressurs. Søyland har en egen evne til å begeistre både beslutningstakere, tilskuddsforvaltere og andre bønder til å se muligheter knyttet til skjøtsel og utnyttelse av kystlyngheiene. Hans praktiske tilnærming til skjøtselsarbeidet og vektlegging av kunnskapsoverføring er i denne sammenheng viktige suksesskriterier.      

Prisen består av et diplom, en bronsehubro-statuett og et pengebeløp på 50 000 kroner. Vi gratulerer!

Fylkesordfører Marianne Chesak og vinner av Miljøvernprisen 2019 Magnus Søyland - Klikk for stort bildeFylkesordfører Marianne Chesak og vinner av Miljøvernprisen 2019 Magnus Søyland Øyvind Nesvåg

Til toppen