Lanserte nytt innovativt verktøy for grønn næringsutvikling

 Klimapartnere har landert et nytt verktøy for grønn næringsutvikling, «Den grønne løsningsbanken».

Løsningsbanken inneholder over 100 eksempler på gode, grønne løsninger fra klimapartnere i hele landet.

Flere bedrifter i vår region blir løftet fram, blant dem er Integrate Renewables, Velde AS, Sola Betong og Beyonder.

Etterspurt verktøy

En slik kunnskapsbank har vært etterspurt fra både næringsliv, nasjonale myndigheter og andre aktører i det grønne skiftet. Formålet er å legge til rette for dialog og felles forståelse og at virksomheter som har satt seg ambisiøse klimamål skal finne løsninger de kan integrere i egen drift. Kunnskapsbanken blir kanskje den mest omfattende og oppdaterte basen for hvordan en effektivt gjennomføre det grønne skiftet.

-  Dette er et verktøy som har vært etterspurt lenge. Inspirasjon, samarbeid og kunnskaps- og erfaringsdeling står helt sentralt for det grønne skiftet, og her får alle aktører tilgang på gode løsninger fra et bredt spekter av bransjer og sektorer. Dette setter takten for det grønne skiftet og vil bidra til at flere bedrifter kan omstilles etter nye krav fra markedet, sier strategisk prosjektleder i Klimapartnere, Helene Frihammer.
 

Nasjonal konferanse

Løsningsbanken ble lansert på Klimapartnerkonferansen onsdag 9. desember. Dette er den første nasjonale konferansen Klimapartnere arrangerer. Der fikk klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn  overrakt årets klimaregnskap fra Klimapartnere, som nå teller over 250 virksomheter i privat og offentlig sektor. 

Til toppen