Har du innspill til Regionalplan for klimatilpasning? - Rogaland fylkeskommune

Har du innspill til Regionalplan for klimatilpasning?

Flyfoto av sjø og jorde - Klikk for stort bildeRegionalplan for klimatilpasning i Rogaland 2020 – 2050 har som mål å «sikre et bærekraftig samfunn som er godt forberedt på, og tilpasset, klimaendringene». Nå er planen lagt ut på høring og du kan bidra med dine innspill fram til 5. august!

– Klimaendringer er allerede tydelige i Rogaland. Økt temperatur og økt nedbør gir konsekvenser. Fremover må vi forvente oss uforutsigbart vær og ekstremvær. Samtidig som vi håndterer disse endringene, skal vi endre måten vi lever på og utvikle samfunnet i bærekraftig retning, sier fylkesordfører Marianne Chesak.

Høringsfrist 5. august

Fram til 5. august kan du komme med innspill til planarbeidet. I høringsfasen ønsker vi innspill på om planen treffer de regionale og lokale behovene i fylket og særlig på foreslått nettverk for klimatilpasning. Hvert høringsinnspill er viktig for å kunne forbedre planen.

Les mer om regionalplan for klimatilpasning og hvordan du sender inn dine høringsinnspill.

Regionalt klimanettverk

– Rogaland fylkeskommune skal ta en aktiv rolle i klimatilpasningsarbeidet i fylket, og denne planen er startpunktet for det arbeidet. For at vi skal få dette til, må vi ha politisk engasjement, stor administrativ kapasitet og høy mobilisering. Derfor foreslår vi å etablere et regionalt nettverk for klimatilpasning, som skal gjøre dette arbeidet enklere og mer treffsikkert. Alle interessenter i dette arbeidet kan dermed bidra til økt kunnskap og kompetanse om klimatilpasning, sier fylkesordføreren.

Målet for planarbeidet

Målet i denne planen om et klimatilpasset samfunn følger FNs bærekraftsmål hvor den økologiske, økonomiske og sosiale utviklingen står i en sammenheng og gir et veikart for innsatsen. Sammenhenger mellom klimaendringer og deres dyptgripende virkninger på samfunnet og naturmiljøet er komplekse. Dette er også et tverrfaglig tema, og det krever innsats og samordning på tvers av sektorer og forvaltningsnivå.

Målgruppene for planen er offentlige virksomheter, næringsaktører, kunnskapsinstitusjoner og interesseorganisasjoner. Gjennom disse målgruppene skal vi også nå videre ut til den enkelte innbygger.

Til toppen