Fotokonkurranse for å belyse en av våre største utfordringer - Rogaland fylkeskommune

Fotokonkurranse for å belyse en av våre største utfordringer

Håelva i Hå kommune sett fra luften - Klikk for stort bildeRogaland fylkeskommune, Stavanger Turistforening og Klimapartnere Rogaland samarbeider om felles fotokonkurranse. Målet er å øke oppmerksomheten rundt konsekvensene av klimaendringer i Rogaland og vise hvilke tiltak vi alle kan bidra med for å gjøre en forskjell.

– Klimaendringene er allerede tydelige i Rogaland. Økt temperatur og økt nedbør gir konsekvenser for naturen vi er avhengig av, og der vi bor. Fremover må vi forvente oss uforutsigbart vær og ekstremvær. Samtidig som vi må håndtere disse endringene, skal vi endre måten vi lever på og utvikle samfunnet vårt i bærekraftig retning. Fotokonkurransen håper jeg vil bidra til positiv oppmerksomhet rundt et alvorlig tema, sier Marianne Chesak, fylkesordfører og leder av hovedjuryen i fotokonkurransen.

Stavanger Turistforening og Klimapartnere Rogaland er samarbeidspartnere med Rogaland fylkeskommune i gjennomføring og markedsføring av selve fotokonkurransen.

– For oss passet dette samarbeidet i sommer helt perfekt. Vi jobber aktivt for å sikre friluftslivets natur- og kulturgrunnlag. I dag er dette temaet blitt større, viktigere og mer komplisert enn noen gang. Økt kunnskap og kjærlighet til naturen øker også forståelsen for hvordan vår levemåte påvirker alt rundt oss. Hvis denne fotokonkurransen kan bidra til at flere kommer seg ut i nærmiljøet sitt og ut i naturen, for å lete etter gode motiv, vil det være en positiv bieffekt, sier Preben Falck, daglig leder i Stavanger Turistforening.

Klimapartnere i Rogaland er et initiativ fra Rogalands fylkeskommune, og er en del av et nasjonalt nettverk med over 200 partnere fordelt over hele landet.

– Vi skal være Norges viktigste partnerskap for samfunn og grønn næringsutvikling. Klimapartnere skal hjelpe næringsliv og det offentlige med å akselerere det grønne skifte for å nå Parismålene. Bildene som våre innbyggere tar i denne fotokonkurransen er viktige for å belyse problemstillinger og mulige løsninger på klimautfordringene, sier Anne Marie Lofthus, prosjektleder for Klimapartnere Rogaland.

Fotokonkurransen arrangeres i forbindelse med at Rogaland fylkeskommune i perioden mai-august, har ute på høring to viktige plandokumenter som skal gi strategisk retning for fylkets klimaarbeid: Regionalplan for klimatilpasning i Rogaland 2020-2050 og Regional planstrategi 2021-2024.

Alle kan delta – unge oppfordres spesielt

Jente med fotoapparat i hendene - Klikk for stort bilde

Fotokonkurransen er åpen for alle og har innleveringsfrist 31. august. Du trenger hverken et avansert fotoapparat eller mye kunnskap om fotografering for å delta. I denne konkurransen har alle mulighet for å vinne.

Les mer om konkurransen og retningslinjer for å delta.

– Det viktigste er historien bildet forteller og inntrykket det gir på seeren. Den tekniske kvaliteten er jo god nok fra de fleste mobiltelefoner som alle har med seg i lomma i dag. Vi vil også spesielt oppfordre unge, som allerede viser at de er svært opptatt av klimaendringer og utfordringene vi står overfor til å delta, sier Elin Valand, prosjektleder for Regionalplan for klimatilpasning og rådgiver i regionalplanavdelingen i Rogaland fylkeskommune.

To hovedkategorier:

  1. «Våtere og villere»
    Hva betyr klimaendringene for deg, og hvordan må vi tilpasse oss et villere og våtere vær? Her vil vi gjerne få et glimt inn i hva du mener er utfordringer med klimaendringene i Rogaland.
     
  2. «Lavutslippssamfunnet»
    Hvordan skal vi oppnå et lavutslippssamfunn? Hvilke tiltak bør vi satse på i Rogaland for å redusere klimagassutslippene lokalt?  

Flotte premier og heder og ære

Det vanker både pengepremier, gavekort og heder og ære til de beste bidragene som kommer inn i hver av kategoriene. I tillegg vil vinnerbildene pryde både framsiden og ellers i selve plandokumentene for Regionalplan for klimatilpasning og Regional planstrategi.

 

Logoer til STF, Klimapartner og fylkeskommunen - Klikk for stort bilde

Til toppen