Reiseliv - Rogaland fylkeskommune

Reiseliv

Klikk for stort bilde

Målet for reiselivsutviklingen i Rogaland er et bærekraftig helårs reiseliv i Rogaland.

Reiselivet i Rogaland er svært mangfoldig og Rogaland fylkeskommune har derfor utarbeidet en reiselivsstrategi.

De tre destinasjonsselskapene Reisemål Ryfylke, Destinasjon Haugesund & Haugalandet og Region Stavanger gikk i 2018 sammen og dannet selskapet Reiseliv SørVest SA. Samarbeidet er organisert som et samvirke, hvor aktuelle markedsaktiviteter samles og koordineres, for på den måten å ta ut en betydelig grad av synergi.

Tallenes tale for 2018 og 2019 peker i riktig retning for reiselivssatsingen i Rogaland og næringen har oppnådd dette gjennom aktivt samarbeid og utnyttelse av både ressurser og kompetanse.

Vestlandsrådet sluttet seg til «Cruisestrategi for Vestlandet 2016-2020 (PDF, 6 MB)», som en intensjon for videre arbeid med cruiseturisme. Det er utarbeidet en handlingsplan (PDF, 501 kB) for å iverksette tiltak for å nå målene i strategidokumentet.​​

Destinasjon Haugesund & Haugalandet 

Vigleik Dueland, reiselivsdirektør, tlf. 915 28 940, send epost

Reisemål Ryfylke 

Liv Jorunn Tjelmeland, reiselivsdirektør, tlf. 400 37 791, send epost

Region Stavanger 

Elisabeth Saupstad, reiselivsdirektør, tlf. 948 78 750, send epost

Til toppen