Akvakultur - Rogaland fylkeskommune

Akvakultur

Klikk for stort bildeFylkeskommunen skal legge til rette for bærekraftig næringsutvikling innen akvakultur og havbruk som gir økt produksjon av sjømat.

Rogaland fylkeskommune behandler søknader om tillatelser til nye oppdrettslokaliteter og endringer på eksisterende lokaliteter i sjø og på land.

I akvakultursaker er det Rogaland fylkeskommune som koordinerer alle søknader i samråd med næringen, kommunene og sektormyndighetene. Dette omfatter:

  • Tildeling av tillatelser til nye eller utvidelse av lokaliteter for eksisterende virksomheter innen oppdrett av laks og ørret i sjøvann.
  • Lokalitetsklareringer knyttet til bruk av bl.a. nye tillatelser til oppdrett av laks og ørret i sjøvann, tillatelser til havbeite samt særtillatelser.
  • Tildeling av nye tillatelser til oppdrett av andre arter i sjø enn laks og ørret (f.eks. marine fiskearter, skalldyr og skjell).
  • Tildelinger av tillatelser til ny eller utvidet produksjon av rogn/settefisk/yngel av både marine arter og laksefisk.

Søknader sendes elektronisk via Fiskeridirektoratets nettside: www.fiskeridir.no 

Der finner du også:

Til toppen