VRI: Satser på erter

Laura Gill Martens og Janne Årsvoll i AM NutritionStavangerbaserte AM Nutrition er en global leverandør av erteprodukter til bruk i mat, fôr, kjæledyrfôr og tekniske applikasjoner. Støtte fra VRI har gitt bedriften flere muligheter.

AM Nutrition (AMN) produserer store mengder ertestivelse, og ønsker å øke verdien av ertestivelsefraksjonen.

Prosjektet fikk 200 000 kroner i støtte i 2020 fra VRI Rogaland (Virkemidler for regional innovasjon) til forprosjektet «Fraksjonering og stabilisering av gjødsel på Jæren», for å kunne sikre nye og relevant bruk av stivelse. Prosjektet ble gjennomført sammen NORCE, Sandnes kommune, Teta Vannrensing og NIBIO.

Vil utnytte næringsstoffene bedre

Ertestivelse  Målet var å avklare om stivelsen kunne bidra til bedre utnyttelse av næringsstoffene i gjødselen, for eksempel fosforet. Fosfor er viktig for plantevekst, men mengden fosfor reduseres når fosforet tas opp av plantene. Fosfor er en begrenset ressurs, og dermed er redusert fosforbruk nødvendig. Resultatet fra prosjektet viser at det er mulig å videreutvikle til nye gjødselprodukter eller andre energiprodukt, samt at det ga innsikt i nye anvendelsesområdet for ertestivelse.

Globale muligheter

AM Nutrition planlegger å videreføre forprosjektet, og VRI-støtten har vært av stor betydning for bedriften.

– For AM Nutrition har støtten fra VRI og bistand fra kompetansemegler betydd mye. Dette gir oss muligheten til videreutvikling og skape verdi av våre produkter. Godt forskningsarbeid gir flere muligheter til å konkurrere i det globale marked av ingredienser, sier Laura Gil Martens, R&D Manager i AM Nutrition AS som er et datterselskap av Felleskjøpet Rogaland Agder.

Bærekraftig matproduksjon

Forprosjektets resultater viser at energi og næringssalter fra gjødsel kan bli separert, konsentrert og stabilisert ved å brukeEli M. Serigstad  biprodukter som for eksempel ertestivelse. Dette kan igjen videreutvikles til nye gjødselprodukter eller inngå som et konsentrert energiprodukt i en biogassammenheng.

– For bønder vil dette være verdiskapende i form av videresalg av stabilisert og konsentrert gjødselprodukt, samt at bærekraftig matproduksjon opprettholdes gjennom reduksjon av fosfor, forklarer Gil Martens.

 Kompetansemegler Eli M. Serigstad fra Statsforvalteren i Rogaland har bistått selskapet i forprosjektet.

– Mitt bidrag har vært å sette bedriftens utfordringer i sentrum, strukturere og målrette prosjektet og koble selskapet med relevant fagmiljø, sier Serigstad.

Fakta: 

Bedriftens navn: AM Nutrition AS

Representant for bedriften: Laura Gil Martens, R&D Manager

Prosjektnavn: Fraksjonering og stabilisering av gjødsel på Jæren

Støttebeløp: 200 000 kroner tildelt i 2020

Forskningsleverandør: Harald Berland, Seniorforsker fra NORCE

Kompetansemegler fra VRI Rogaland: Eli Munkeby Serigstad

Les mer om VRI - Virkemidler for regional innovasjon.

Mer informasjon om AM Nutrition 

Til toppen