Søknadsfrist for unntaksvekst i 2022 - Rogaland fylkeskommune

Søknadsfrist for unntaksvekst i 2022

Klikk for stort bilde Frist for innsendelse av dokumentasjon til Mattilsynet om kapasitetsøkning unntaksvekst er 1. mars 2021.

Nærings- og fiskeridepartementet åpner i produksjonsområdeforskriften (lovdata) for at oppdrettslokaliteter som oppfyller strenge vilkår til lave nivåer av lakselus og lite bruk av legemiddelbehandlinger mot lakselus, kan kvalifisere for unntak fra et eventuelt nedtrekk i produksjonsområdet. I tillegg åpner unntaksordningen for vekst.

Tilbudet gjelder samtlige produksjonsområder (røde, gule og grønne), men forutsetter at visse miljøkriterier er oppfylt.

For å unntas fra nedtrekk og/eller få tilbud om slik vekst, må man først kvalifisere seg.

Det gjør man ved å sende inn dokumentasjon til Mattilsynet på de lokalitetene som faller inn under produksjonsområdeforskriften §12 (lovdata).

Frist for å sende inn dokumentasjonen til Mattilsynet er 1. mars.
 

Mer informasjon

Til toppen