Søker tre nye fagkoordinatorer - Rogaland fylkeskommune

Søker tre nye fagkoordinatorer

Tre nye fagkoordinatorer søkes til tre nye faggrupper i næringsseksjonen.

Næringsseksjonen i Rogaland fylkeskommune har etablert tre faggrupper som skal bidra til mer helhetlig arbeid og samhandling på tvers av sektorer og fagområder. 

Derfor søker vi nå etter fagkoordinatorer for hver av de tre faggruppene; klima og verdiskapning, virkemidler og konkurransedyktig og attraktiv region. (Les mer om stillingene nederst i saken)

– I tillegg til faglig ledelse og koordinering av faggruppen vil du ha ansvar for dialog på tvers både i seksjonen, avdelingen og blant eksterne samarbeidspartnere, sier næringssjef Mette Fossan.

Søknadsfristen for stillingene er 20. september.

Rogaland fylkeskommune er inne i en spennende tid. Gjennom regionreformen har fylkeskommunen fått nye oppgaver og utvidet ansvar. 

I høst skal både ny nærings- og innovasjonsstrategi vedtas, parallelt med Regionalplan Jæren 2050.

Klikk for stort bilde– Samfunnsutviklerrollen endres og utvikles, og evnen til å tenke helhetlig og samhandle på tvers av sektorer og fagområder vil være viktig, sier næringssjef Mette Fossan.

Hun startet som næringssjef i Rogaland fylkeskommune i vår og utvider nå seksjonen med tre fagkoordinatorer til å lede, kommunisere tydelig og bidra til å skape gode relasjoner innenfor næringsutvikling.

75 medarbeidere

Rogaland fylkeskommunes næringsavdeling ble fra 1. januar 2020 organisert som en egen seksjon i en ny avdeling for kultur- og næring med Rune Thele som avdelingssjef. Den nye kultur- og næringsavdelingen vil, etter overføringer av oppgaver med regionreformen, bestå av om lag 75 medarbeidere.

 

Mer informasjon om stillingene:

Fagkoordinator for klima og verdiskapning

Faggruppen for klima og verdiskapning jobber med næringsutvikling innen blant annet landbruk, reiseliv, matsatsing, klima og havbruk.

Fagkoordinator for konkurransedyktig og attraktiv region

Faggruppen for en konkurransedyktig og attraktiv region har ansvar for blant annet internasjonalisering, ny nærings- og innovasjonspolitikk, lokalsamfunnsutvikling, regionale samarbeid og nettverk.

Fagkoordinator for virkemidler

Faggruppen for virkemidler håndterer flere virkemidler for næringsutvikling, blant annet Regionalt forskningsfond Rogaland, bedriftsinterne opplæringsmidler (BIO-midler), virkemidler for regional innovasjon (VRI) og regionale næringsfond.

Til toppen