Satser på oksygen for fisk

Klikk for stort bildeKjell Erik Røvang og Johannes Apeland i Nordic Clean Pumps i Haugesund. Agnieszka Høy Knudsen VRI: Nordic Clean Pumps har laget en blandemodul for oksygen til oppdrettsfisk i lukkede anlegg på land. Med VRI-støtte åpner det seg et globalt marked for Haugesundsfirmaet.

Riktige nivåer av oksygen og nitrogen i vannet er avgjørende for at oppdrettsfisk skal ha god helse og vekst. Det er fiskeoppdretteren som må sørge for at vannet som pumpes inn i fiskekar for oppdrettsfisk, oppnår rett trykk og sammensetning av gasser. Dette har ofte slått feil på grunn av for høyt oksygentrykk.

For å oppnå «riktig gass» har Kjell Erik Røvang, Johannes Apeland og Jørn Køber i Nordic Clean Pumps (NCP) designet et system med drivlinjer for pumper og en spesiallaget distribusjonsenhet som sørger for at man har full kontroll på gassen som injiseres. VRI Rogaland har gitt 150.000 kroner i støtte til forskerbistand for å måle og analysere gasstrykk og -sammensetning i vannet som pumpes inn i fiskekaret.

– VRI-støtten har gått til å kjøre testing på Alsaker sitt anlegg på Bømlo og i MOWI sin tank i Skånevik, forteller Røvang, som er styreformann og FoU-ansvarlig i NCP.

80 prosent energisparing

Gründerne kaller konseptet for total gas control (TGC). For tiden er selskapet i full gang med testing på levende fisk i smoltanlegg ved ferskvanns- og saltvanns-RAS (resirkuleringsanlegg for fisk), begge hos Erko Settefisk på Stord. Systemet testes også på gjennomstrømningsanlegg med rognkjeksproduksjon hos Lumarine på Nord-Møre.

Så langt viser resultatene opp mot 80 prosent reduksjon av energiforbruket ved tilsetting av oksygen i vannet. Man har påvist at systemet gir et støyfritt miljø for fisken, samt at nivået av nitrogen og karbondioksid er betydelig redusert, noe som ifølge oppdretterne slår positivt ut på fiskehelsen. Kompetansemegler for VRI-prosjektet Morten Bergslien fra Blue Planet mener Nordic Clean Pumps har truffet et voksende marked med sine løsninger.

– Landbasert oppdrett vil det bli mye mer av framover, og det er en voldsom interesse der ute. Det er helt sentralt for aktørene å få kontroll på gassen, og her har Nordic Clean Pumps posisjonert seg veldig interessant, sier Bergslien.

Bygger pilotanlegg

Etter en omfattende søknadsprosess med bistand fra blant andre Blue Planet, har Nordic Clean Pumps fått støtte til et hovedprosjekt gjennom Innovasjon Norge sin ordning med tilskudd til innovasjonskontrakter. Målet er å kvalitetssikre TGC-enheten ytterligere gjennom et pilotanlegg sammen med partnere i oppdrettsnæringen.

– Testing og forskning er det vi trenger for å drive innovasjon. Målet er å tilpasse komponentene i teknologien til absolutt alle anlegg, fra merd i sjø til matfiskproduksjon på land, sier Røvang og Apeland.

TGC-prosjektet som VRI Rogaland har gitt støtte til, er del av en større satsing fra Nordic Clean Pumps på pumpeteknologi for oppdrettsnæringen globalt. Med sin satsing på forskning og utvikling fikk selskapet nylig en større kontrakt med Grieg Seafood på deres oppdrettsanlegg i Newfoundland, Canada.

Les mer om Nordic Clean Pumps 

Les mer om VRI Rogaland

Til toppen