Lund utvalgt til innovasjonsprogram - Rogaland fylkeskommune

Lund utvalgt til innovasjonsprogram

Klikk for stort bilde Lund kommune Lund kommune en av tre kommuner som er utvalgt til å gå videre i DOGAs nasjonale innovasjonsprogram for norske distriktskommuner.

42 kommuner fra samtlige fylkeskommuner søkte om deltakelse i Gnist-programmet til Design og arkitektur Norge (DOGA). Blant disse var det veldig mange spennende utfordringer og gode søknader. Etter en omfattende prosess endte juryen opp med å velge Lund kommune i Rogaland sammen med Vang kommune i Innlandet fylke og Lebesby kommune i Troms og Finnmark.

– Dette er andre året på rad at vi har en kommune fra Rogaland med i dette programmet, og det opplever vi som en bekreftelse på at vi har gjort en god jobb med innovasjonsarbeid i fylket vårt, sier næringssjef Mette Fossan i Rogaland fylkeskommune.

Vil tiltrekke seg innbyggere

Temaet for Lund kommune sin søknad var: Hvordan kan ny teknologi styrke konkurranseevnen til hjørnesteinsbedrifter? Klikk for stort bildeLund kommunes ordfører Magnhild Eia og varaordfører Gro Helleland    Lund kommune vil se på hvordan en distriktskommune kan ta i bruk ny teknologi og nye samarbeidsmodeller for å styrke konkurranseevnen til eksisterende næringsliv, fremme nyetableringer og tiltrekke seg kompetent arbeidskraft og nye innbyggere.

Ordfører Magnhild Eia og kommunedirektør Siv Kristin Egenes, er stolte over å ha blitt valgt ut til å delta i Gnist-programmet.

– Det passer perfekt inn i våre overordnede planer for et smartere og mer bærekraftig Lund, og vi gleder oss til å ta fatt på dette viktige arbeidet sammen med næringslivet, innbyggere og fylkeskommunen, sier de i en pressemelding fra DOGA.

Overføringsverdi til mange kommuner

Juryen begrunner utvelgelsen med at Lund jobber med et svært relevant tema som har stor overføringsverdi til mange kommuner. Dette gjelder særlig når man ser på potensialet for å utnytte mulighetene som ligger i ny teknologi. Juryen ser store muligheter for innovasjon, og for å se steds- og næringsutvikling i sammenheng.

Lund kommune vil nå få følgeforskning for sitt prosjekt i Gnist-programmet og de skal delta på flere samlinger fram til sommeren for å spisse problemstillingene sine og de vil få hjelp og veiledning i prosessen framover.

Rogalandsmodellen

Det nasjonale veikartet for smarte byer ble lansert under Arendalskonferansen i 2019 og er utarbeidet av DOGA i samarbeid med Smartbyene, Nordic Edge, KS og Innovasjon Norge.

Rogaland fylkeskommune tok høsten 2019 initiativ til at også de mindre kommunene i Rogaland skulle ta i bruk og gjennomføre det nasjonale veikartet. Våren 2020 ble det politisk vedtatt at Rogaland fylkeskommune skal delta i arbeidet for å få etablert et nasjonalt nettverk for Smarte lokalsamfunn og at Nasjonalt veikartet for bærekraftige byer og lokalsamfunn skal tas i bruk i de mindre kommunene i Rogaland. Prosjektets verktøy og metodikk blir omtalt som «Rogalandsmodellen», ettersom Rogaland fylkeskommune var først ute med dette arbeidet i mindre kommuner.

– Fylkeskommunen hjelper med å samordne lokal og regional kompetanse for å løse kommunenes utfordring, samtidig som vi samordner relevante virkemidler for kommunene. Kort fortalt handler det om samarbeid for at innovasjonsprosjektene skal bli vellykket, forteller næringssjef Mette Fossan.

En fantastisk premie for små kommuner

Utsira kommune har vært en pilot i Rogaland for å gjennomføre aktiviteter knyttet til det nasjonale veikartet for bærekraftige lokalsamfunn. I fjor gikk de til topps i innovasjonskonkurransen med prosjektet Siramat.

– Det å få hjelp til å gjennomføre en nasjonal innovasjonskonkurranse er en fantastisk premie for små kommuner. Vi har fått tilgang til miljøer vi ikke normalt har kontakt med, og vi har begynt å ta tak i mulighetene som ligger i innovasjon og ny teknologi, sa prosjektleder Rune Solevåg i Utsira kommune etter fjorårets deltakelse i innovasjonsprogrammet Gnist.   

Les mer om Gnist

Nasjonalt veikart for smarte byer​​​​​​​

Til toppen