Auksjon av nye tillatelser i havbruksnæringen - Rogaland fylkeskommune

Auksjon av nye tillatelser i havbruksnæringen

Klikk for stort bildeFristen på å melde seg opp til auksjon for 2020 av produksjonskapasitet til akvakultur med matfisk av laks, ørret og regnbueørret er 1. juli. 

Nærings- og fiskeridepartementet har lyst ut ny produksjonskapasitet til akvakultur med matfisk av laks, ørret og regnbueørret, jf. § 4 i forskrift om tildeling av produksjonskapasitet til akvakultur med matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret i 2020 gjennom auksjon (auksjonsforskriften 2020).

Les utlysningen her

Den nye produksjonskapasiteten vil bli tildelt i produksjonsområdene 1-2, 6-9 og 11-13, jf. auksjonsforskriften 2020 § 3 og forskrift 16. januar 2017 nr. 61 om produksjonsområder for akvakultur av matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret (produksjonsområdeforskriften).

For å delta i auksjonen må budgivere registrere seg på forhånd. Registreringsskjema som budgiver for akvakulturtillatelser gjennom auksjon er nå åpnet.

For mer informasjon besøk Fiskeridepartementets nettside

Frist for registrering er 1. juli 2020.

Det er kun mulig å registrere seg til auksjonen gjennom Fiskeridirektoratets nettløsning. Auksjonen starter 18. august 2020.

Her kan du melde deg på auksjonen

På grunn av Korona-situasjonen har vi besluttet å utsette auksjonen til over sommeren, og planlagt oppstart er nå 18. august 2020. Dette er begrunnet ytterligere i Nærings- og fiskeridepartementets pressemelding fra fredag 15.mai.

Her kan du lese hele pressemeldingen fra departementet 

Til toppen