Avlyst UKM-finale - Rogaland fylkeskommune

Avlyst UKM-finale

Fylkesfestivalen for UKM Rogaland 2020 er avlyst på grunn av koronasituasjonen

Årets fylkesfinale for UKM  (Ung Kultur Møtes) som skulle gå av stabelen i Sauda 20.-22. mars er avlyst på grunn av koronasituasjonen.

Det er foreløpig ikke avklart hva som vil skje med den nasjonale UKM-festivalen som opprinnelig er planlagt 26. – 30. juni.

UKM (Ung Kultur Møtes) er et nettverk av lokale festivaler hvor ungdom kan delta med alle slags kulturuttrykk. Fylkeskommunen har ansvar for UKM på regionalt plan. 

Hver kommune sender kvalifiserte ungdommer videre til en fylkesmønstring som representanter for sin kommune. Hvert fylke sender i neste omgang ca. 30 deltakere til den nasjonale UKM-festivalen.

UKM er en av landets største offentlige satsninger på ungdomskultur, og har pågått siden 1985. UKM er ingen konkurranse. Juryens utvelgelse skjer på grunnlag av originalitet, kreativitet, publikumskontakt og kvalitet, og de utvalgte deltakerne skal speile bredden i den lokale mønstringen. Premien for de som går videre er å få stå på en enda større scene, og treffe ungdommer fra andre deler av landet. Noen får også mulighet til å representere UKM som ambassadører utenfor landets grenser.

Til toppen