Avlysninger DKS - Rogaland fylkeskommune

Avlysninger DKS

Alle DKS-turnéer er avlyst fram til 20. april. Det samme gjelder visningsarenaen 31. mars.

Kulturavdelinga i Rogaland fylkeskommune har ansvaret for ei rekke arrangement i regi av Den kulturelle skolesekken i grunnskulane og dei vidaregåande skulane. Den pågåande korona-situasjonen medfører:

  • Alle DKS-turnéar blir avlyst frå 13. mars til 30. april 2020. Dette gjeld både i grunnskulen og vidaregåande skule.
  • Ny vurdering for resten av skuleåret vert gjort etter påske.
  • Rogaland fylkeskommune vil utbetale avtalte honorar i samsvar med kontrakt til alle utøvarar det er inngått kontrakt med i denne perioden. Diettkostnadar og reisekostnader som ikkje er gjennomført vert ikkje dekka.
  • DKS-administrasjonen vil avbestille alle reiser, hotell, leigebilar osb. som er gjort i samband med turneane.
     

Visningsarenaen 31. mars er avlyst

På grunn av korona-situasjonen er den planlagte visningsarenaen for kulturkontaktene i videregående skoler i Rogaland avlyst.

Fylkeskommunen arbeider med å lage fyldige presentasjoner av neste års produksjoner på nett i form av tekster, bilder og videoer, slik at kulturkontaktene likevel skal få et best mulig grunnlag for å gjøre bestillinger. Disse vil komme i form av web-katalog og tilknyttet materiale som vi publiserer ved slutten av måneden. Da vil også produsentene være klare til å besvare spørsmål om produksjonene via telefon, Skype og e-post.

Til toppen