Aktuelt kultur og idrett - Rogaland fylkeskommune

Onsdag 1. april er fristen for å nominere nye kandidater til Rogaland fylkeskommunes kulturpris 2021.

Norges Dykkerforbund får 75 000 kroner i støtte til EM i undervannsrugby som skal arrangeres i Rogaland i sommer. Ni internasjonale idrettsarrangementer får totalt 500 000 kroner i støtte.

2,2 millioner kroner til allment kulturarbeid er fordelt mellom 40 søkere i Rogaland. 

700 000 kroner skal bidra til å styrke bibliotekene som arenaer for læring, opplevelse, fantasi og meningsbrytning, samt å stimulere til økt lesing og leseferdighet.

4H Rogaland er ein av dei 39 frivillige organisasjonane i Rogaland som får totalt 4,4 millionar kroner til fordeling. 

Karmøygeddon Metal Festival er en av de 25 festivalene i Rogaland som får festivalstøtte i år. Totalt får festivalene nær 1,3 milloner kroner.

Alle kommunene i Rogaland inviteres til å bli med på det populære dagsturhytte-prosjektet, og hver kommune kan få sin egen dagsturhytte som er et lavterskeltilbud for turgåere.

Etter store økonomiske tap på grunn av Covid-19 drypper det nå kjærkomne kroner til idrettslag og frivillige organisasjoner fra de årlige spillemidlene. Her kan du se hvem som får støtte.

Miss Tati er en av de 14 produksjonene som skal besøke ulike videregående skoler med Den kulturelle skolesekken neste skoleår.

Fylkesbibliotekene er tildelt tre millioner kroner fra Nasjonalbiblioteket, for å styrke formidlingskompetansen i folkebibliotekene. Dette er en del av Nasjonal bibliotekstrategi 2020-2023.

Til toppen