Statistikk

Hvert år har fylkesbiblioteket ansvar for å samle inn data fra fylkets grunnskoler, videregående skoler og folkebibliotek. Disse tallene sendes til Nasjonalbiblioteket og blir en del av den nasjonale statistikken.

Nasjonalbibliotekets oversikt 

Nasjonalbiblioteket innhenter og publiserer statistikk for de ulike bibliotektypene i folkebiblioteksektoren. Statistikken publiseres i form av rådata, tabeller og kommentarer på nettsidene, i KOSTRA og i den årlige Kulturstatistikken fra SSB.

Statistikken gir et overordnet bilde av situasjonen på området. Det er også en målsetning at den skal gi nyttige styringsdata for det enkelte bibliotek i tillegg til nasjonal, regional og lokal forvaltning. 

Sentrale data fra folkebibliotekstatistikken er publisert av Statistisk sentralbyrå i KOSTRA

Utlånstallene i KOSTRA fra og med 2016 omfatter kun førstegangslån, ikke fornyelser, og er derfor ikke sammenliknbare med tidligere år. 

Til toppen