Kunstkonkurranse for nye Godalen videregående skole

Godalen videregående skole skal bygges ut og rehabiliteres. Nå inviteres kunstnere til å melde seg på prekvalifiseringen til kunstkonkurransen for utsmykning av skolen.

Rogaland fylkeskommune inviterer i første omgang til en prekvalifisering med frist 19. april. Kunstnere kan melde sin interesse til å bli med i konkurransen om å lage en innendørs og/eller utendørs kunstnerisk utsmykning til Godalen videregående skole i Stavanger.

Skolen rehabiliteres og utvides

Godalen videregående skole skal rehabiliteres og få et nybygg. Skolen er en yrkesfaglig skole med en mangfoldig elevsammensetning i alderen 16 - 19 år.

Les mer om byggeprosjektet

Den kunstneriske utsmykningen skal være permanent og holdbar, og både kunne bli berørt og eventuelt tas i bruk som en sosial struktur. Det skal ikke hindre tiltenkt bruk av området, og må ta høyde for endring av overflate og klimabasert slitasje, og skal ikke skade ytre miljø.

Konkrete forslag ønskes ikke i denne delen av prosessen. Etter prekvalifiseringen vil fire kunstnere/kunstnergrupper bli invitert til lukket konkurranse.

Juryeres høsten 2021

Innsendte forslag til utsmykning vil bli juryert av kunstutvalget i Rogaland fylkeskommune i løpet av senhøsten 2021 og kontrakt signeres med vinnerne i samme tid. Oppstart av prosjektet vil være tidlig vår 2022 og skal overleveres skolen ved oppstart av skoleåret 2023-2024.
Interesserte kunstnere bes sende inn dokumentasjon av inntil 10 arbeider, en kort begrunnelse for interesse, samt CV samlet i et PDF-dokument (maks 5 MB). Navngi dokumentet med etternavn_fornavn.pdf

Frist for innsending av materiale: mandag 19. april 2021 kl.13.00. Merk søknaden med «Open Call Godalen» og send PDF-fil på e-post til: opencall.godalen@gmail.com

Både lokale og nasjonale kunstnere er aktuelle.
Kunstkonsulenter er Signe Christine Urdal og Evy Horpestad Tjåland.