Hvem fortjener årets kulturpris?

Frank «Tønes» Tønnesen vant kulturprisen i 2020. Nå ønsker vi forslag på kandidater til årets kulturprisOnsdag 1. april er fristen for å nominere nye kandidater til Rogaland fylkeskommunes kulturpris 2021.

Rogaland fylkeskommunes kulturpris har blitt delt ut siden 1979 og i fjor ble den tildelt Frank «Tønes» Tønnesen. Nå ønsker fylkeskommunen forslag på kandidater til årets kulturpris, og fristen for å nominere aktuelle kandidater er 1. april. 

Kulturprisen er en honnør for langvarig innsats for kulturlivet i Rogaland, og består av en statuett av John Th. Josefsen samt et pengebeløp på 50 000 kroner. Ved valg av prisvinner skal det legges vekt på om innsatsen har hatt betydning for hele eller større deler av fylket og det skal være en rimelig fordeling mellom kulturområdene som fylkeskommunen har ansvar for.

Kulturpris som inspirerer

– Jeg leste at denne prisen deles ut som takk for lang og tro tjeneste. Men jeg er ikke ferdig. Jeg føler jeg har mye igjen, og kulturprisen er en inspirasjon til å gi alt en god stund til, sa Frank Tønnesen når han ble tildelt kulturprisen under fylkestinget i juni i fjor.

Prisen tildeles enkeltpersoner bosatt i Rogaland. I særtilfeller kan den tildeles personer som er bosatt utenfor Rogaland, men som på en eller annen måte har arbeidet for å fremme kulturlivet i Rogaland, og samme person kan bare motta prisen én gang.  Fylkeskommunens kulturpris deles ut innenfor de områdene som kulturavdelingen har ansvar for: Idrett, kulturarv, litteratur, musikk, visuell kunst, film, scenekunst og den kulturelle frivilligheten.

Enkeltpersoner, kommuner, institusjoner og frivillige organisasjoner står fritt til å fremme forslag om aktuelle kandidater. Fylkeskommunens folkevalgte og fylkesrådmannen har også anledning til å foreslå kandidater, som ikke er foreslått av andre.

Nominér kandidat til kulturpris

Les intervju med fjorårets kulturprisvinner Frank "Tønes" Tønnesen