Sunne levevaner - Rogaland fylkeskommune

Sunne levevaner

Barn leker i sanddyner på stranda - Klikk for stort bilde

I følge folkehelseloven skal kommunen gi informasjon, råd og veiledning om hva den enkelte selv og befolkningen kan gjøre for å fremme helse og forebygge sykdom. Stat og fylkeskommune skal understøtte kommunen i dette arbeidet.

Ett av hovedmålene i Regionalplan for folkehelsearbeid handler om sunne levevaner;

Rogaland skal ha en helsefremmed samfunnsutvikling som støtter opp om sunne levevaner i befolkningen og bidra til sunne levevaner blant inaktive grupper i Rogaland.

Satsingen på sunne kantiner, fiskesprell, fritidserklæringen og frisklivssentraler er noen av tiltakene som er med på å ivareta målene om sunne levevaner. 

Til toppen