Sunne kantiner - Rogaland fylkeskommune

Sunne kantiner

Sunn mat på et bord - Klikk for stort bildeFylkeskommunen har i samarbeid med Tannhelse Rogaland satset på helsefremmede skoler i videregående skole med sunn kantinedrift. Det er opprettet kantinenettverk som gjennomføres ute i skolene for kantineledere og rektorer. Neste samling er 12. februar 2020.

Rogaland fylkeskommune har i samarbeid med Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet laget en film om sunne kantiner.

Det er laget guider og oppskriftshefter med kantinetips for skoler som ønsker å arbeide videre med sunn kantinedrift.

Satsingen med sunne kantiner gjorde at Nofima, med sin matfaglige kompetanse, kantineleder ved Jåttå vgs., samt Rogaland fylkeskommune, reiste til Oslo for å holde et innlegg til matbransjen om deres erfaringer for å støtte opp om intensjonsavtalen for et sunnere kosthold mellom matbransjen og helsemyndighetene.

Ungdommens fylkesting har ytret ønsker om medvirkning og samarbeid for videre drift og støtter et gratis frokosttilbud.

Det er vedtatt at det settes av fire millioner kroner som et subsidiebeløp til kantinedriften iht. vedtatt budsjett 2019. Beløpet fordeles skolene etter antall elever som beskrevet i saksforelegget. Skolene bestemmer selv hvordan beløpet anvendes, men må være til det beste for elevene, kantineansatte og skolens kantinedrift. Skolene må forplikte seg til å gi skolefrokost /havregrøt til de elevene som ønsker det. Subsidieordningen evalueres etter to år av elevrådet, kantineansatt og skolens ledelse. Kantinene må jobbe for minst mulig matsvinn i tilberedningen av skolefrokosten. Evaluering av ordningen legges frem for politisk behandling i 2021.

Her kan du laste ned guide og oppskriftsamling for sunne kantiner ved videregående skole:

Guide til en sunn og trivelig kantine (PDF, 534 kB)

Oppskriftsamling  (PDF, 2 MB)

Til toppen