Fritidserklæringen - Rogaland fylkeskommune

Fritidserklæringen

Rogaland fylkeskommune skal sammen med partnere koordinere og legge til rette for at flest mulig barn og unge, voksne og eldre, kan drive med egenorganisert fysisk aktivitet og aktivitet i regi av den frivillige, medlemsbaserte idretten.

Klikk for stort bilde

I 2018 deltok 13 kommuner i Rogaland sammen med Rogaland fylkeskommune i KS sitt kommunenettverket. Nettverket hadde som mål å blåse liv i fritidserklæringen (PDF, 550 kB). Det ble opprettet 5 samlinger for å fremmer at flere barn og unge får delta i kultur-, fritids- og idrettsaktiviteter. 

Det finnes både administrativ og politisk støtte i Rogaland fylkeskommune for fritidserklæringen.

Planen 2019-2022, er at det gis fylkeskommunal støtte til Frilager over 4 år.

Det inngås driftsavtale med utlånssentralen for friluftsutstyr, Frilager, og det avsettes driftsmidler for å styrke utlånssentralens arbeide. Det arbeides for å utarbeide en felle digital plattform for Rogaland, hvor en skal finne oversikt over alle utlånsentraler. 

Til toppen