Frisklivssentraler - Rogaland fylkeskommune

Frisklivssentraler

Et mål i Regionalplan for folkehelse er å stimulere til opprettelse av frisklivssentraler i alle kommuner i løpet av planperioden. 

Eng og solnedgang - Klikk for stort bilde     

Fylkeskommunen har siden 2013 gitt tilskudd til drift av et nettverk hvor kommuner som har eller ønsker frisklivssentraler kan delta. Stavanger kommune, ved Helsehuset, har lederrollen for nettverket. Nettverket gjennomfører cirka tre samlinger per år og har i tillegg utarbeidet en felles informasjonsbrosjyre. I 2019 er det 17 kommuner som har opprettet frisklivssentral. 

Her finner du oversikten over frisklivsentraler i Rogaland.

     

Til toppen