Psykisk helse - Rogaland fylkeskommune

Psykisk helse


To jenter som smiler i høstvær - Klikk for stort bildePsykiske lidelser er en av de store helse og samfunnsutfordringene vi har i Norge. Ett av hovedmålene i Regionalplan for folkehelsearbeid (PDF, 26 MB) handler om støttende miljø for psykisk helse. 

Rogaland fylkeskommune jobber på flere områder for å ivareta den psykiske helsen i befolkning. 

Program for folkehelsearbeid i kommunene er en nasjonal satsing fra 2017 – 2027. Satsningen skal fremme barn og unges psykiske helse, livskvalitet, og rusforebyggende arbeid. Målet er et mer systematisk arbeid med psykisk helse både i kommunenes oversikts- og planarbeid, samt økt kompetanse og kapasitet i kommunene for å arbeide med temaet. Rogaland fylkeskommune jobber med å ivareta både tiltaksordningen "Mulighetsrommet" og langtidsprogrammet. Se Program for folkehelse

Selvmordsforebygging

Fylkestinget har et vedtatt ønske om nullvisjon i forhold til selvmord. Fylkestinget har bedt rådmannen utarbeide en egen handlingsplan for forebygging av selvmord for en fireårsperiode. Rogaland fylkeskommune skal samarbeide tett med organisasjoner, UiS, høyskoler, studentorganisasjoner og kommunene for å konkretisere virkemidler for å få ned antall selvmord. Fylkeskommunen skal innen 2023 legge frem en handlingsplan for selvmordsforebygging. Se Helsedirektoratets handlingsplan for selvmord og selvskading (PDF, 3 MB)

Statistikk fra Ungdata-undersøkelser tilsier at omfanget av psykiske helseplager fortsetter å øke.
Til toppen