Nærmiljøprosjektet - Rogaland fylkeskommune

Nærmiljøprosjektet

Helsefremmende nærmiljø og lokalsamfunn er viktig for å styrke sosial bærekraft, og for å oppfylle den sosiale dimensjonen av FNs bærekraftsmål. Rogaland fylkeskommune har i samarbeid med kommunene Randaberg, Stavanger, og Tysvær deltatt i et nasjonalt utviklingsprosjekt (2015-2018) for å fremme gode nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse.

Prosjektets hovedformål er å få til gode medvirkningsprosesser for bedre å komme i dialog med beboere, frivillige organisasjoner, næringslivsaktører, bydelspolitikere etc. Målet er at denne kunnskapen også skal benyttes i kommunale og regionale planprosesser. I den anledning har fylket og kommunene i Rogaland aktivt jobbet med å involvere innbyggere gjennom ulike medvirkningsmetoder for å innhente mer kvalitativ kunnskap om hvordan folk opplever sitt nærmiljø. Nærmiljøprosjektet ble offisielt avsluttet med en stor nasjonal konferanse i Stavanger i november 2018. Informasjon om konferansen og foredragene finnes vedlagt nedest på siden. Prosjektet er evaluert. Se evalueringsrapporten i kortversjon. (PDF, 4 MB)

Vi i Rogaland vil implementere kunnskapen og erfaringene vi har tilegnet oss om gode nærmiljø og lokalsamfunn inn i arbeidet fylkeskommunen har ansvaret for. Både innen samfunnsutviklerrollen, planlegging, folkehelse, folkehelseundersøkelser, tverrfaglig jobbing og medvirkning.

Vedlegg

 
Til toppen