Frivillighet - Rogaland fylkeskommune

Frivillighet

To jenter på en båt - Klikk for stort bilde  

 Det frivillige arbeidet som skjer hver dag, i regi av organisasjoner eller individuelt, utgjør en vesentlig del av grunnmuren i vårt velferdssamfunn.De frivillige arbeidstimene fyller behov som det offentlige ikke når over. 

 I Rogaland fylkeskommune er frivillighetsarbeidet knyttet til satsingsområdene kultur, idrett, folkehelse og friluftsliv.

De siste tre årene har fylkeskommunen tildelt midler til 21 kommuner i Rogaland som har ønsket å styrke sin lokale frivillighetspolitikk. En synliggjøring av det lokale mangfoldet av frivillige organisasjoner og aktiviteter har vært en viktig del av satsingen. Gjennom dette kan kommunen bidra til at flere innbyggere tar del i og engasjerer seg i lokal frivillighet for å fremme egen og andres helse.

Vi oppfordrer alle kommuner til å styrke sin frivillighetspolitikk og viser i den forbindelse til frivillig.no, en plattform som bidrar til å synliggjøre frivillige aktiviteter og tilbud i hele fylket

Les mer om kunnskapsdeling fra kommunene om frivillighetspolitikk.

Til toppen