Frivillighet

 ungdom i gule t-skjorter som holder rundt hverandre - Klikk for stort bilde  

Frivillighet bidrar til deltakelse, mangfold, inkludering og fellesskap, og er en viktig bærebjelke i samfunnet. Rogaland ønsker å styrke satsningen på å skape en helhetlig frivillighetspolitikk, som legger til rette for mer samarbeid mellom offentlig sektor, næringsliv og frivilligheten. Vi vil synliggjøre frivillighetsarbeidet og tilgjengeliggjøre aktivitetstilbud for befolkningen for økt deltakelse.

 

Til toppen