Barnetråkk - Rogaland fylkeskommune

Barnetråkk

Barnetråkk (BT) er et digitalt verktøy for medvirkning som lar barn fortelle hvordan de bruker sitt nærmiljø - Klikk for stort bilde

Barnetråkk (BT) er et digitalt verktøy for medvirkning som lar barn fortelle hvordan de bruker sitt nærmiljø – hvilke områder de bruker, hva de gjør og hvordan arealene fungerer for dem.

Disse digitale kartene som barna selv er med på å utarbeide, er nyttige for kommuner og andre aktører som grunnlag for sitt planarbeid. Slik blir barnas stemmer hørt og områder de setter pris på kan bevares og videreutvikles. Prosjektet skal bidra til omgivelser som stimulerer til økt fysisk aktivitet, trygghet og økt livskvalitet for hele befolkningen. 

Se relaterte dokumenter fra tidligere arrangementer:

Til toppen