Program for folkehelse 2017-2027

Program for folkehelsearbeid i kommunene er en tiårig satsing som startet i 2017. Det overordnede målet med programmet er bedre psykisk helse, livskvalitet og rusmiddelforebygging i befolkningen.

Rogaland fylkeskommune har et regionalt koordineringsansvar for programmet. Fylkeskommunen understøtter kommunene med å nå resultatmålene i programmet. Se siste oppdatering i politisk orienteringssak om programmet.

Resultatmål for programmet

Resultatmålene for psykisk helse er: 

  • innen 2019 har de fleste kommuner inkludert forhold som fremmer psykisk helse som del av oversiktsarbeidet etter folkehelseloven, og i 2023 har alle kommuner det  
  • innen 2020 har de fleste kommuner drøftet utfordringer knyttet til barn og unges psykiske helse og trivsel og avklart eventuelle planbehov, og i 2024 har alle kommuner det
  • innen utløpet av programperioden (2027) har alle kommuner økt kapasitet og kompetanse til å drive et systematisk og langsiktig folkehelsearbeid for å fremme psykisk helse 


Resultatmålene for rus er:

  • innen 2019 har de fleste kommuner inkludert forhold som fremmer det rusmiddelforebyggende arbeidet som en del av oversiktsarbeidet etter folkehelseloven, og i 2023 har alle kommuner det
  • innen 2020 har de fleste kommuner drøftet utfordringer knyttet til bruk av rusmidler og avklart eventuelle planbehov, og i 2024 har alle kommuner det  
  • innen utløpet av programperioden (2027) har alle kommuner økt kapasitet og kompetanse til å drive et systematisk og langsiktig rusmiddelforebyggende arbeid som en del av folkehelsearbeidet 

Se programbeskrivelsen (PDF, 586 kB) her. 

Programmet er todelt, med en tiltaksutvikling kalt "mulighetsrommet" fra 2019-2024 hvor noen kommunale prosjekter får ekstra støtte til å gå mer i dybden på prosjektene, og et langtidsprogram som alle kommuner skal delta i over 10 år.

Mer om programmet

Alle fylkeskommuner deltar fra 2019 i tilskuddsordningen knyttet til programmet. Tiltakene publiseres på forebygging.no.

Relaterte lenker

Ungdata
Veileder i egenevaluering (PDF, 10 MB)
Bedre føre var - psykisk helse (PDF, 2 MB)
FHI - barn og unges psykiske helse (PDF, 3 MB)
Sintef- Erfaringer med samarbeidsorgan som struktur i folkehelsearbeidet i kommunene (PDF, 501 kB)
 

Til toppen