Partnerskapsavtaler folkehelse

Rogaland fylkeskommune har partnerskapsavtaler for folkehelse med en rekke kommuner, organisasjoner og regionale aktører. Avtalene gjelder fra 2022 inntil nye avtaler foreligger. 

Partnerskapsavtaler for 2022

Kommuner

 • Bjerkreim
 • Bokn
 • Eigersund
 • Gjesdal
 • Haugesund
 • Hjelmeland
 • Karmøy
 • Klepp
 • Kvitsøy
 • Lund
 • Randaberg
 • Sandnes
 • Sauda
 • Sokndal
 • Sola
 • Stavanger
 • Strand
 • Suldal
 • Time
 • Tysvær
 • Utsira
 • Vindafjord

 Se mal for partnerskapsavtale med kommuner

Organisasjoner

 • Haugesund Turistforening
 • Friluftsrådet vest
 • Nasjonalforening for folkehelse
 • Jæren friluftsråd
 • Frivillig Rogaland
 •  Jæren DPS
 • Røde Kors Rogaland
 • Psykopp
 • Stavanger turistforening
 • Ryfylke friluftsråd

Se mal for partnerskapsavtale med organisasjoner og regionale aktører

 Regionale aktører

 • Universitetet i Stavanger
 • VID vitenskapelige høgskole
 • Høgskolen på Vestlandet
 • Trygg Trafikk Rogaland
 • BI
 • KoRus
 • Tannhelse Rogaland
 • NAV Rogaland