Nettverkssamling

Rogaland fylkeskommune arrangerer årlig en nettverkssamling for Partnerskap for folkehelse. Her vil vi dele presentasjoner og andre relevante dokumenter fra samlingene.

September 2022

Tema for samlingen var selvmordsforebygging. Det ble gitt faglig påfyll på feltet, og hvordan vi sammen kan bli bedre rustet på å jobbe med selvmordsforebygging i et planleggingsperspektiv. Se programmet (PDF, 94 kB) fra samlingen.

Juni 2021 - Revidering av partnerskapsavtaler

Det ble avholdt samling med partnerskapsaktørene for å gi innspill til revidering av partnerskapsavtalene. Nye avtaler er gjeldende fra 2022. Se presentasjonen til Steinar Krokstad om Reduksjon av ulikheter i helse - hva kan gjøres på lokalt og regionalt nivå? (PDF, 4 MB).

Desember 2020

Rogaland fylkeskommune, Husbanken og Fylkesmannen i Rogaland arrangerte i desember 2020 et webinar om boligplanlegging og folkehelse for kommunene i Rogaland. Hensikten med seminaret var å gi kunnskap om hvordan langsiktig areal- og boligplanlegging kan legge til rette for en sosialt balansert utvikling av lokalmiljøer. 

Mai 2020 - Rusmiddelforebyggende arbeid

Nettverkssamlingen hadde utgangspunkt i Program for folkehelsearbeid i kommunene 2017-2027 rettet mot barn og unge, med mål om å fremme psykisk helse og livskvalitet og rusmiddelforebyggende arbeid. Målet med nettverkssamlingen var å styrke kunnskapen om rusmiddelforebyggende arbeid, politisk og administrativt, og drøfte utfordringer inn i oversiktsarbeidet og rusmiddelpolitiske handlingsplaner, samt å få innblikk i det systematiske folkehelsearbeidet. Se programmet (PDF, 583 kB)

Ta kontakt med fylkeskommunen, eller direkte kontakt med foredragsholderne for oppfølgingsspørsmål, se kontaktinfo (PDF, 142 kB).